Nabídka
Rychlý kontakt

Český sedlák

Telefon: (+420) 602 708 757
Mobil: (+420) 603 544 988
E-mail: cesky.sedlak@seznam.cz

Vážení návštěvníci stránek, vážení konzumenti!

Děkujeme Vám za zájem o naše  produkty.

Máte-li dotaz či připomínku, obraťte se na zmíněnou adresu. Rádi Vás vyslechneme.

Příjemný nákup Vám přeje

Český Sedlák.

PARDUBICE

Masarykovo náměstí 1484

Otevřeno máme:

Po - Pá   7:00 - 17:00

Obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající Společnost pro rozvoj turismu a regionálních potravin ve východních Čechách, o.p.s., IČ 28818229, se sídlem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, provozovna Český sedlák, Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou O 234 a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.  

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

 

Podnikatel (jiný subjekt) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti


 

Registrace zákazníka


Zákazník má možnost se registrovat na stránkách www.sedlakcz.cz, kde vyplní své osobní údaje včetně adres pro dodání zboží: 
a) fakturační

b) doručovací, pokud se liší od fakturační

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou dány k dispozici třetím osobám.

Pokud zákazník neprojeví svůj nesouhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

 

Objednávka zboží


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Zboží na stránkách www.sedlakcz.czje katalogem námi dodávaného potravinářského a jiného zboží. Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Upozorňujeme kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s cenou, kvalitou, druhem a množstvím zboží a termínem dodávky, příp. dopravou. Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Dodavatel vzhledem k sezonnosti a trvanlivosti zboží nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

 

Dodací a platební podmínky


1. Osobní odběr


Vyzvednutí na prodejně v Pardubicích. Doporučujeme předem si vytvořit objednávku. Jakmile bude zboží připraveno, budeme Vás infomovat. Platit lze jen v hotovosti.

 

2. Doprava v rámci plánovaného rozvozu

 

Oblast rozvozu Pardubicko, Královéhradecko, Chrudimsko a okolí 10 km

 

Rozvozové dny:   čtvrtek, pátek

Objednávky nutno doručit do úterý 14.00 hod pro dohodnutý týden

Rozvoz bude proveden mezi 14.00 a 20.00 hod dle dohody.

 

Při objednávce nižší než 800,- Kč v rámci plánu rozvozů je nutno započítat příplatek za dopravu, s čímž zákazník (objednatel) odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas.

  • Doprava zboží rozvozem při objednávce od 800,- Kč je zcela ZDARMA.
  • Doprava zboží rozvozem při objednávce od 400,- do 800,- Kč činí 100,- Kč.
  • Doprava zboží rozvozem při objednávce do 400,- Kč činí 200,- Kč.


3. Přepravní službou DPD
 


Trvanlivé zboží zasíláme přepravní službou DPD po celé ČR. Cena dopravy při platbě dobírkou je od 150,- Kč včetně DPH.

 

U objednávky nad 2000,- Kč včetně DPH je doprava ZDARMA. Účtujeme pouze dobírečné ve výši 36,- Kč včetně DPH.

 

U rozměrově objemných zásilek a zásilek o hmotnosti nad 50 kg Vás budeme ohledně výše ceny za dopravu telefonicky infomovat.

 

Při přebírání zásilky doporučujeme zkontrolovat, jestli zásilka nemá poškozený obal nebo jiné vady. Při viditelném poškození zásilky je ihned potřeba na místě sepsat s přepravcem "Zápis o škodě " a zásilku nepřebírejte. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.

 

V případě poškození zásilky bez zjevně poškozeného přepravního obalu nás neprodleně kontaktujte na cesky.sedlak@seznam.cz nebo telefonicky 602 708 757 nejpozději následující den od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


* Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18-ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18-ti let, nebude mu zboží předáno.

 

Potvrzení objednávky – uzavření kupní smlouvy


Přijetí každé zaslané objednávky bude oznámeno informativním e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích.

Závazné potvrzení objednávky bude v elektronické podobě a je označené jako "potvrzení objednávky".

V případě, že potvrzující e-mail neobdržíte, nebyla zřejmě Vaše objednávka správně odeslána.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Doručení zboží


Dodací lhůta a způsob dopravy

1. Přepravní zásilkovou službou DPD.

 

2. Dle provozních možností dodavatele, v časovém rozmezí a v souladu s plánem rozvozů dodavatele. Přeprava je realizována vlastní přepravní službou. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Jiný způsob dopravy není možný.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, která byla potvrzena v objednávce a předáním zákazníkovi proti podpisu.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné v plné výši uhradit při převzetí zboží hotově nebo předem platbou na účet dodavatele.

 

Vlastnické právo k danému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny dle platného ceníku a jeho převzetím.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který v některých případech slouží jako dodací list či záruční list.

 

Převzetí zboží
Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin. Samotné zboží je pak vždy přepravováno v individuálních schránkách. I přes všechna tato opatření je zákazník povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním kopie dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a bez viditelných vad.

 

Kupující se zavazuje být v místě určení, které uvedl v objednávce a převzít zboží.

 

Záruční podmínky a reklamace


Přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat platným normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamovat kvalitu nebo množství v případě potravin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny.  Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat v pracovní době, nejpozději následující den po dodání.

Odstranitelné vady
Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

Neodstranitelná vada
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné. Trvanlivost je uvedena u každého zboží v jeho popisu.


Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Český sedlák
Masarykovo náměstí 1484
530 02 Pardubice  

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

f) spočívajících ve hře nebo loterii

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Storno objednávky v rámci plánovaného rozvozu
Zákazník může provést storno objednávky nejpozději do termínu ukončení objednávek pro dohodnutý týden plnění dodávky objednaných produktů v rámci plánovaného rozvozu (tj. do úterý 14.00 hod v týdnu plnění objednávky), a to elektronicky na  emailovou adresu dodavatele.

V případě, že zboží není převzato na objednavatelově adrese (z důvodu nepřítomnosti nebo nezaplacení) a je tím vráceno dodavateli, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu na zboží, distribuční náklady 100,- Kč, manipulační poplatek ve výši 200,- Kč a smluvní pokutu ve výši 100% ceny zboží s trvanlivostí kratší než 14 dnů a 70% ceny zboží s trvanlivostí nad 14 dnů. Na tyto vzniklé náklady, škodu a pokutu bude vystavena zákazníkovi faktura se splatností 10 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to zejména při zásahu vyšší moci. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), bude přednostně postupováno dle vzájemné dohody. Pokud nedojde k dohodě, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sedlakcz.cz

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10.10. 2012 do odvolání. 


 

TOPlist